Regering tegen APK!

Door Redactie in Nieuws, dinsdag 04 Sep 2012 12:09
Nederland zal zich binnenkort in Brussel uitspreken tegen het voorstel om een verplichte APK voor motoren in te voeren. m1fzfm9swtjj

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de regering haar standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van diverse voorstellen die binnenkort in Brussel behandeld zullen worden. “Nederland is geen voorstander van het uitbreiden van de APK-plicht naar twee en driewielers, caravans en snelle trekkers in combinatie met een enorme toename aan geadministreerde wegkantcontroles, omdat de positieve effecten voor de verkeersveiligheid en milieu naar verwachting niet in verhouding staan tot de toename in administratieve lasten voor burger en bedrijfsleven”, staat in het advies te lezen.

Met name de zinsnede waarin de motorfietsen worden genoemd geeft aanleiding tot optimisme bij de velen, waaronder de KNMV, de MAG en MOTOR.nl. Patrice Assendelft reageerde namens de overkoepelende motorbond, die al jaren een lobby voert om de politici ervan te overtuigen dat het hier gaan om een ‘schijnmaatregel’ die slechts tot nodeloze lastenverzwaring voor motorrijders leidt: “Het is goed om te zien dat de minister onze mening deelt en het zou helemaal geweldig zijn als in Brussel een meerderheid zou ontstaan voor dit Nederlandse standpunt.”

Verder is in de brief te lezen: “Nederland is ervan overtuigd dat het huidige Nederlandse APK-systeem voldoet aan de eisen in het kader van verkeersveiligheid.” Het APK-voorstel zal later worden behandeld door de Transportraad waarin minister Schultz van Infrastructuur en Milieu samen met 27 collega’s uit Europa zitting heeft.

Bron: KNMV

Tags:

Gerelateerde artikelen