RAI en BOVAG pleiten voor maatregelen

Tijdens het Algemeen Overleg Luchtkwaliteit in de Tweede Kamer heeft RAI Vereniging onder meer gepleit voor een sloopregeling voor brommers en een APK voor gemotoriseerde tweewielers.

Luchtkwaliteit is een belangrijk onderwerp, zowel in politiek Den Haag als voor RAI Vereniging. Kort voor de vergadering in de Tweede Kamer op woensdag 3 februari hebben RAI Vereniging en BOVAG per brief een aantal voorstellen gedaan.

Tijdens het overleg kwamen ongeveer alle bekende milieuonderwerpen aan de orde, zoals de sloopregeling, euronormen, milieuzones en roetfiltersubsidies. RAI Vereniging en BOVAG constateren dat Nederland op weg lijkt om aan de luchtkwaliteitseisen voor 2011 en 2015 op het terrein van verkeer en vervoer te gaan voldoen.

Ze zijn echter van mening dat de gemotoriseerde tweewieler hierbij achterblijft. Daarom stellen wij een sloopregeling voor oude brom- en snorfietsen voor, alsmede de introductie van een APK voor alle gemotoriseerde tweewielers en de versnelde invoering van Europese milieueisen voor deze zelfde categorie verkeersdeelnemers.

Voorstellen hiertoe zijn door de fabrikanten in Brussel gepresenteerd en sluiten aan bij de Euro 5 en Euro 6 normen voor personenauto's met benzinemotor. In de praktijk betekent het overschakelen van Euro 3 naar Euro 5 dat de uitstoot van schadelijke emissies van motorfietsen met ongeveer vijftig procent wordt verminderd, aldus het persbericht.

Uit dit bericht komt ook de volgende mening. ‘Het zou vreemd zijn als goede en effectieve initiatieven, die door de fabrikanten zelf worden voorgesteld en worden ondersteund vanuit de sector, niet worden gehonoreerd door politiek en overheid, die zelf aandringen op maatregelen.’

De voorstellen vanuit RAI Vereniging mogen in ieder geval rekenen op de steun van VVD, CDA en ChristenUnie. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat zal hier binnenkort schriftelijk op terugkomen.

Gerelateerd

REAGEER OP DIT ARTIKEL