Meer ademruimte voor Belgische cross?

De provincie wil grote plannen lanceren om de motorcross in Limburg te redden. Maar de lokale politiek en inwoners rondom de bestaande crossomlopen reageren niet altijd even positief op de provinciale initiatieven.

Onlangs maakte het provinciebestuur de uitbreidingsplannen voor het sportcircuit Heeserbergen in Lommel bekend. Ze willen het huidige terrein graag met 4,5hectare uitbreiden. Dat moet naast motorcross ook andere gemotoriseerde sporten zoals rally naar Noord-Limburg brengen. Daarmee hoopten ze onder meer een oplossing te creëren voor de dreigende sluiting van het rallycircuit Duivelsberg in Opgrimbie.

Die omloop heeft nog een milieuvergunning die tot 2018 loopt, maar daarna lijkt een verder verblijf uitgesloten omdat het circuit in het Nationaal Park Hoge Kempen ligt en niet aansluit bij het uitzicht van het grote natuurgebied.

Terwijl de provincie een planmilieueffectrapport (plan-MER) laat opstellen voor daarna een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) af te leveren zodat de uitbreiding in Lommel kan plaatsvinden, roert de lokale politiek zich nu. Oppositiepartij N-VA Lommel verzet zich tegen de uitbreiding van het motorsportcircuit. Volgens hen gaat het permanente karakter en de grootschaligheid van bijkomende rallycross een hypotheek leggen op de huidige motorcrossfaciliteiten.

Lees meer op de site van nieuwsblad.be.

Gerelateerd

REAGEER OP DIT ARTIKEL