Schouwen en Duiveland zijn twee voormalige eilanden, van elkaar gescheiden door zeearm De Gouwe, nu een drooggelegd gebied waarin Zonnemaire, Noordgouwe en Schuddebeurs liggen. De Schouwse Dijk, een met gras begroeide dijk tussen Zierikzee en. Lees verder

Goeree-Overflakkee is wat ontstaansgeschiedenis, taal en cultuur betreft zeer verwant aan de Zeeuwse Eilanden. Maar hoort bij de provincie Zuid-Holland. Het oudste gedeelte van het voormalige eiland Goeree wordt gevormd door lage duingebieden. Lees verder

De Hamalandroute verbindt het oosten van Nederland met het westen van Duitsland en voert je door Twente, Münsterland en De Achterhoek. In het Nederlandse deel van de route worden bossen afgewisseld door maïsvelden, weilanden,. Lees verder

Ruim 40.000 ha land in Noordoost-Twente, ook wel Twenteland Sagenland genoemd, is aangewezen als waardevol cultuurlandschap. Hier zijn de oude gebruiken beter bewaard gebleven dan elders. Ken je bijvoorbeeld de Spookhazen of heb je wel. Lees verder

Salland neemt een centrale plaats in in de provincie Overijssel. Het vertoont zowel overeenkomsten met het wat gesloten parklandschap van oosterbuur Twente (de golvende Sallandse Heuvelrug) als met het weidse landschap van het westelijke. Lees verder

De Veluwe bestaat uit zand en grind dat miljoenen jaren lang door de Rijn en de Maas uit het zuiden werd aangevoerd. In de voorlaatste ijstijd was de noordelijke helft van Nederland bedekt met landijs, afkomstig uit Scandinavië. Aan de. Lees verder

De Noord-Veluweroute laat je kennismaken met een erg mooi natuurgebied, waarin bossen, heide en zandverstuivingen een belangrijke rol vervullen. Op vele punten langs de route zijn aantrekkelijke wandelmogelijkheden. Direct ten noorden van. Lees verder

Eeuwenlang leefde de gedachte om de Zuiderzee in te polderen. Hendrick Stevin deed in 1667 een voorstel en in 1891 presenteerde ir. C. Lely (1854-1929) een plan, dat uiteindelijk werd uitgevoerd; een dijk met sluizen tussen Noord-Holland en. Lees verder

In 1986 werden de Noordoostpolder, Oostelijk-Flevoland en Zuidelijk Flevoland verenigd tot de twaalfde provincie van Nederland: Flevoland. De Nieuwlandroute voert grotendeels door Zuidelijk Flevoland. Met het voltooien van deze polder kwam. Lees verder

De Utrechtse Heuvelrug en het stuwwallenlandschap van het Gooi zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd (Saale-ijstijd). Dat het landijs ook op de heuvelrug heeft gelegen blijkt uit de grote zwerfstenen die er gevonden zijn (bijvoorbeeld de. Lees verder

Bij de Lek- en Lingeroute rijd je ten oosten van Rotterdam door een Hollands polderlandschapen een hartveroverend rivierenlandschap met bijzonder interessante stadjes en dorpen. Het polderlandschap bestaat uit de Ablasserwaard en de. Lees verder