Er hangen veel leren jassen met een retrotint in de shops, maar als je goed zoekt, vind je ook zeer zeker textiele jacks die met hun uiterlijk met het verleden matchen. We gingen op zoek en kwamen uiteindelijk deze negen prachtige exemplaren tegen.... Lees verder