woensdag 5 oktober 2022
premium preview

Dit is een Premium-Preview artikel. Deze kun je op dit moment tijdelijk lezen om kennis te maken met onze betaalde artikelen. Wil je in de toekomst alle Premium artikelen kunnen lezen? Neem dan een abonnement. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. Klik hieronder op de button voor de mogelijkheden.

De brief van Opstelten

Minister van Veiligheid en Justitite Ivo Opstelten wil asociale weggebruikers harder aanpakken. Dat blijkt uit een brief die hij deze week aan de Voorzitter van de Tweede Kamer heeft verzonden. Hij wil vele overtredingen die nu nog met een boete worden afgedaan, in 2015 via het strafrecht aanpakken. Dat betekent dat je overtreding wordt gedocumenteerd en dat de boetes forser zijn. Het belangrijkste echter is dat die documentatie ervoor zorgt dat je straf hoger wordt, naarmate je vaker in de fout gaat. Als het aan Opstelten ligt worden veelplegers zelfs in de cel gestopt.

Een strafbeschikking voor een verkeersovertreding ontvangen klinkt heel heftig, maar dat gebeurt nu ook al wanneer je meer dan 30 kilometer per uur te hard rijdt. Dan krijg je een brief van het CJIB in huis waar geen M (Wet Mulder) bovenaan staat, maar een O of een T. Een M-acceptgiro verdwijnt uit het systeem zogauw de betaling is gedaan, maar een strafbeschikking wordt altijd gedocumenteerd en twee jaar bewaard. Als je dan een tweede strafbeschikking krijgt, kijkt de Officier van Jusitie in je verleden en op basis daarvan wordt de straf of boete bepaald.

In die zin verandert er dus weinig: veel verkeersovertredingen vallen dus al onder het strafrecht. Maar, Minister Opstelten wil dat er nog meer overtredingen binnen dit strafrecht vallen. Waar je eerder nog gewoon een M-boete kreeg voor het rijden door rood licht, wil Opstelten daar nu een strafbeschikking van maken. Hetzelfde geldt voor het negeren van een stopteken van de politie en het onterecht gebruiken van de vluchtstrook langs een snelweg. Bij het bepalen van deze overtredingen die in 2015 onder het strafrecht vallen, is gekeken naar de mate van opzet en het gevaar, de hinder en andere gevolgen voor medeweggebruikers.

Belangrijker voor ons motorrijders is wellicht bijlage 2 van de brief, waarin Opstelten verkeersovertredingen opsomt die al als strafrechtfeit werden aangemerkt, maar die nu onder het recidiveregime regeling veelplegers gaan vallen. Een regeling die al wat langer bestaat en vaak wordt aangeduid als ‘aanpak hufterovertredingen’. Hierin zien we nu enkele overtredingen opduiken die op ons betrekking hebben, zo valt een wheelie nu onder de recidiveregeling, net zoals een luidere claxon.

De gehele brief van Opstelten met een opsomming van de nieuwe strafrechtfeiten vind je hier. Maar wij zijn er even ingedoken en de feiten die meer specifiek betrekking (kunnen) hebben op motorrijders, hier op een rijtje:


Feiten die worden overgebracht naar het strafrecht:

R465a: Behoudens in noodgevallen als weggebruiker op een snelweg: over de vluchtstrook of vluchthaven rijden
Niet slim, maar je ziet het motorrijder wel eens doen: een stukje vluchtstrook pakken in plaats van keurig te filerijden

Reeds bestaande strafrechtfeiten die eveneens onder het recidiveregime regeling veelplegers verkeer gaan vallen:

K065F: Als bestuurder beneden de 20 jaar een motorrijtuig van de rijbewijscategorie A2 dan wel indien in bezit van een rijbewijs voor de categorie A2 beneden de 22 jaar een motorrijtuig van de rijbewijscategorie A dan wel indien niet in bezit van een rijbewijs voor de categorie A2 beneden de 24 jaar een motorrijtuig van de rijbewijscategorie A, besturen
Stiekem even op de motor van je pa? Dat wordt nu dus twee jaar onthouden en meegewogen in een later vergrijp.

K171: zich zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd door het rijden met het voorwiel in de lucht (een wheelie)
Opstelten heeft het voor de duidelijk maar even tussen haakjes gezet: een wheelie, dus op je achterwiel rijden, valt nu ook onder het recidiveregime regeling veelplegers verkeer.

N111A: het (op het kentekenbewijs of) in het kentekenregister vermelde geluidsniveau, vermeerderd met 2 dB(A), wordt overschreden; vanaf 4 dB(A)
Voorbeeld: je mag 92 dB produceren, daar wordt met een marge 94 dB van gemaakt, en als je die overschrijdt met 4dB, dan valt je onder het recidiveregime. Hmm, we zien ze al staan bij de TT…

N710e: het is voorzien van andere geluidssignaalinrichtingen dan is toegestaan
Sommige motorrijders rijden met andere claxons of een op het alarmlicht aangesloten geluidssysteem om filerijden veiliger te maken. Dat kan nu dus een recidive-feit worden.

 

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen