zaterdag 10 december 2022
premium preview

Dit is een Premium-Preview artikel. Deze kun je op dit moment tijdelijk lezen om kennis te maken met onze betaalde artikelen. Wil je in de toekomst alle Premium artikelen kunnen lezen? Neem dan een abonnement. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. Klik hieronder op de button voor de mogelijkheden.

‘Europa’ wil intelligente snelheidsassistentie op motorfietsen

Het Europees Parlement wil robuuste verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals een snelheidslimiet van 30 km/u en nultolerantie voor rijden onder invloed, maar het stelt ook intelligente snelheidsassistentie voor op motorfietsen.

Op 5 oktober 2021 heeft de plenaire vergadering van het Europees Parlement het ontwerpverslag van het lid van het Europees Parlement Elena Kountoura met een grote meerderheid van stemmen goedgekeurd. Het verslag bevat tal van maatregelen om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren. Een daarvan is de invoering van intelligente snelheidsassistentie (ISA) op motorfietsen.

Snelheidsboetes in Duitsland vanaf volgende maand verdubbeld

In het algemeen ziet het Europees Parlement een grote bijdrage aan de verkeersveiligheid in een verschuiving naar actieve mobiliteit (lopen en fietsen) en openbaar vervoer. Ook een betere infrastructuur, een Europees agentschap voor het wegvervoer, snelheidsbeperking en handhaving moeten een grote rol spelen bij het terugdringen van ongevallen waarbij mensen om het leven komen of ernstig gewond raken.

In een zogeheten initiatiefverslag van het Europees Parlement reageert het Parlement op het EU-beleidskader voor verkeersveiligheid 2021-2030 – Aanbevelingen voor de volgende stappen op weg naar ‘Vision Zero’ (2021/2014(INI)).

In dit kader heeft de Europese Commissie verschillende kernprestatie-indicatoren (KPI’s) vastgesteld met als doel het aantal ongevallen waarbij mensen om het leven komen of ernstig gewond raken, te verminderen. Het Parlement steunt de maatregelen van de Commissie, maar wil verder gaan. Om te beginnen wil het Parlement dat de Commissie KPI’s definieert die ook voertuigen van categorie L (bv. motorfietsen) omvatten.

Enkele van de eisen van de EP-leden:

  • Het Parlement vraagt om meer investeringen in veilige infrastructuur met een focus op zones met het hoogste aantal ongevallen; een kader voor wegclassificatie dat de snelheidslimieten beter afstemt op het ontwerp en de lay-out van de wegen, in lijn met de veilige systeembenadering.
  • Wat voertuigen betreft, dringt het Parlement erop aan de veiligheidskenmerken van voertuigen op te nemen in de periodieke technische inspecties. Het pleit ook voor ABS voor alle motorfietsen en voor de installatie van intelligente snelheidsbegeleidingssystemen in alle nieuwe voertuigen, ook motorfietsen. Ook moeten motorfietsen worden uitgerust met eCall.
  • Wat ‘nieuwe mobiliteit’ betreft (de elektrische micromobiliteitsvoorzieningen zoals elektrische scooters) maakt het Parlement zich ernstige zorgen over niet alleen de veiligheid van de voorzieningen zelf, maar ook over het veilige gebruik ervan in het verkeer.
  • Wat veilig weggebruik betreft, dringt het Parlement aan op strengere alcohollimieten en handhaving. Het pleit ook voor een maximumsnelheid van 30 km/u in woonwijken, met de mogelijkheid van hogere limieten op hoofdverkeersaders en in gebieden met veel voetgangers en fietsers. Om deze limieten te handhaven moeten de lidstaten prioriteit geven aan investeringen in snelheidshandhaving en communicatie van hoge kwaliteit.
  • Tot slot roept het Parlement de Europese Commissie op te overwegen een theoretische en praktische opleiding en examens verplicht te stellen voor het behalen van een rijbewijs voor alle categorieën gemotoriseerde tweewielers.

Bron: BMF/FEMA

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen