22.3 C
Nederland
donderdag 19 mei 2022

Frankrijk: rijden langs file leidt tot meer ongevallen

Op 31 januari werd in Frankrijk een experiment afgesloten. Er werd onderzocht hoe riskant het is wanneer twee- en driewielers auto’s inhalen die in de file staan. De bedoeling van het experiment was om eventueel de verkeersregels aan te passen

Eind januari is op een aantal wegen in elf Franse departementen een vijf jaar durend onderzoek beëindigd. Het onderzoek onderzocht en beoordeelde de risico’s die kleven aan het inhalen door motorfietsen en scooters van auto’s die in de file staan. Het doel was na te gaan of het inhalen door motorrijders, wat niet onder de verkeersregels valt maar wel wordt bestraft, op een nieuwe manier kan worden geregeld.

Motorrijden Frankrijk

Rijden tussen rijstroken was op de experimentele trajecten alleen toegestaan bij zeer druk of stilstaand verkeer, met een snelheid van minder dan 50 km/h en in ieder geval met een iets hogere snelheid dan de auto’s in de file. Het was ook alleen toegestaan op de meest linkse rijstrook. Binnen het onderzoek vielen ook wegen met gescheiden rijbanen voor beide richtingen. In tunnels was inhalen verboden.

Uit het Cerema-rapport – het Centrum voor risico-, milieu-, mobiliteits- en ontwikkelstudies, dat de opdracht kreeg de proef te evalueren- blijkt dat op de weggedeelten waarop het experiment betrekking had het aantal ongevallen waarbij motorrijders betrokken waren 12% hoger lag dan op andere wegen. Daar daalde het aantal ongevallen in dezelfde periode met 10%. Van de 1.650 ongevallen op de wegen die werden gemonitord werd echter 90% veroorzaakt door plotselinge rijstrookveranderingen door automobilisten en slechts 10% door ongepaste snelheidsovertredingen door motorrijders.

Motorrijden Frankrijk

De afgevaardigde voor de verkeersveiligheid, Marie Gautier-Melleray, verklaarde dat de conclusies van het Cerema-rapport het niet mogelijk maakten de specifieke regel in een wegcode op te nemen. Wel wordt een bredere en diepgaandere experimentele fase in andere gebieden van het land overwogen.

Vanaf 1 februari riskeren motorrijders die worden betrapt op snelheidsovertredingen tussen twee rijstroken een boete van 135 euro en aftrek van drie punten op hun rijbewijs.

Daarom verzoekt de FFMC – zeg maar de Franse Federatie van Boze Motorrijders – iedereen die een prent krijgt, deze aan te melden. De club dringt er ook op aan toch vooral het gezonde verstand te gebruiken. Alleen op die manier kan verkeer tussen de twee rijbanen opnieuw overwogen kunnen worden.

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen