vrijdag 23 februari 2024

Maximumsnelheid met spoed verlagen

Het kabinet overweegt om op zeer korte termijn vanwege de stikstofproblematiek de maximumsnelheid op snelwegen te verlagen. Die aangename maximum snelheid van 130 km/u dreigt dus alweer te verdwijnen.

Volgens opiniepeiler Maurice de Hond staat een kleine meerderheid van de Nederlanders achter dergelijke plannen, maar bijna veertig procent is mordicus tegen. Mocht de regering besluiten de maximum snelheid op alle snelwegen tot maximaal honderd km/u te verlagen, is 53% het daarmee oneens. Om de woningbouw vlot te trekken dreigt dat echter toch de harde realiteit te worden. Volgens Den Haag is een verlaging van de snelheid een goede manier om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Verandert er echt iets?
Over dat laatste is nog veel onduidelijkheid. De wetenschap heeft nog niet veel weet van het effect van een verlaging van de snelheidslimiet op de uitstoot van stikstofoxiden. Volgens de Commissie Remkes die onderzoek deed naar stikstofproblematiek is zes procent van de stikstof afkomstig van het totale verkeer. Daaraan verandert iets maar niet veel als snelwegen 100 km/u-gebied worden. Op provinciale wegen verandert er niets, in de steden evenmin en vrachtverkeer rijdt ook nog even hard. Een file op een 100 km/u-weg is bovendien net zo vervuilend als op een 130 km/u-weg.

Fronsende wenkbrauwen
Of Den Haag of de criticasters gelijk krijgen, kunnen we pas in de toekomst zeggen. Er zijn in het verleden wel onderzoeken gedaan, maar die zijn ook voer voor discussie. Toen de maximum snelheid op de ringwegen rond Amsterdam en Rotterdam van 100 naar 80 km/u ging leverde dat volgens de TNO een uitstootvermindering op van vijf tot dertig procent. Die percentages liggen zo ver uiteen dat je wenkbrauwen automatisch gaan fronzen. Zeker omdat buitenlandse studies nog lagere percentages opleverden.

Ad van de Wiel
Ad van de Wiel
Als kind verslond ik al de motorboekjes van mijn vader. Meer dan veertig jaar later is de liefde voor de motorfiets nog net zo groot. Natuurlijk ga ik mijn hele leven al autoloos door het leven, laat mij maar 365 dagen per jaar motor rijden. Of 565, maar dat kan niet.

5 Reacties

  1. Ik dacht altijd dat uitstoot afhankelijk was van toerental en niet van snelheid. 130 in zijn 5 en 100 in zijn 4 zou dus meer uitstoot opleveren, meer brandstofverbuik en zelfs meer lawaai. Tenzij men gaat verplichten altijd in de hoogste versnelling te rijden 🙂 .. Kortom .. ik denk dat er een andere reden is dat men dit wil..

  2. een lagere snelheid betekent dat ik ook in een lagere versnelling moet gaan rijden dus naar verhouding meer toeren moet maken om op de plaats van bestemming te komen dus aangenomen dat mijn brandstof verbruik en daarmee ook de uitstoot van zgn schadelijke stoffen toeneemt, het valt mij op dat op de snelwegen met een 80KM limiet er meer capriolen worden uitgehaald om net ietsje sneller te zijn dan de rest wat de verkeersveiligheid niet ten goede komt ook de files staan er vaker en duren langer, het beoogde effect zal in mijn optiek daarom negatief zijn.

  3. Gaat niets opleveren vrachtverkeer geen winst landelijke spitsen geen winst wegen zonder vluchtstrook geen winst veel oudere maar ook jongere rijden altijd al 100 geen winst aandeel electrisch en zeer jonge auto s geen winst tel uit je winst ha ha

Reacties zijn gesloten.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen