vrijdag 23 februari 2024

Oostenrijk verkoopt je motor na zware overtreding

Nadat in Oostenrijk de boetes voor te hard rijden al drastisch zijn verhoogd, wordt nu ook gedreigd met onteigening. De motor kan in beslag worden genomen en wordt vervolgens geveild. Ook motorrijders uit andere landen kunnen hun motorfiets verliezen.

Boetes voor snelheidsovertredingen drastisch verhoogd

In september 2021 heeft Oostenrijk de boetes voor snelheidsovertredingen al drastisch verhoogd en in sommige gevallen zelfs meer dan verdubbeld. Sinds 1 september 2021 is 150 euro verschuldigd voor een snelheidsovertreding van 30 km/u, voorheen was dat 70 euro. Wie in de stad 40 km/u of buiten de stad 50 km/u te hard rijdt, betaalt voortaan 300 in plaats van 150 euro.

Naast de hogere boetes is ook de drempel om je rijbewijs kwijt te raken verlaagd. Als je meer dan 40 km/u te hard rijdt in de stad of meer dan 50 km/u te hard buiten de stad, verliest je je rijbewijs voor minstens vier weken. Daarvoor was het 50 en 60 km/u. De straf moet in de toekomst standaard worden.

Een wheelie in Oostenrijk? Dat kan je tot 10.000 euro kosten

Inbeslagname van je motorfiets

Bij de wijziging van vorig jaar werd ook de mogelijkheid ingevoerd om een motorfiets in bepaalde gevallen in beslag te nemen. Voorheen moest er bewijs zijn van illegale races of andere vormen van snelheidsovertredingen. Ook een gevaarlijke rijstijl, rijden zonder rijbewijs of recidive kan leiden tot inbeslagname.

Naar de veiling

In de toekomst wil Oostenrijk de mogelijkheid invoeren van verbeurdverklaring zodat-ie op een veiling verkocht kan worden. Dit maakt het voor de autoriteiten mogelijk vermogensbestanddelen in beslag te nemen die zijn gebruikt om een misdrijf te plegen. Het gaat hier om ernstige snelheidsovertredingen, d.w.z. wanneer de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom met meer dan 60 km/u of binnen de bebouwde kom met meer dan 70 km/u wordt overschreden. Als je op heterdaad wordt betrapt, kan je motorfiets ter plekke door de politie in beslag worden genomen en wordt ook je rijbewijs tijdelijk ingenomen. Binnen twee weken moet het districtsbestuur dan beslissen of een verbeurdverklaringsprocedure moet worden ingeleid, wat zou leiden tot de veiling van je motorfiets. Als de snelheidsoverschrijding ten minste 80 km/u bedraagt in stedelijke gebieden of ten minste 90 km/u in niet-stedelijke gebieden, hoeft het districtsbestuur niet eerst te beslissen. De verbeurdverklaringsprocedure wordt dan automatisch ingeleid.

Wie strijkt de poen op?

Later kan het voertuig worden geveild. De opbrengst gaat niet naar de dader of de vorige eigenaar, maar wordt door de autoriteiten verdeeld. Ongeveer 70 procent van de opbrengst is bestemd voor het verkeersveiligheidsfonds, de rest gaat naar de gemeente. Op dit moment wordt de nieuwe wijziging herzien en zou dan zo snel mogelijk moeten worden ingevoerd. Wanneer dat precies zal zijn en of er kleine aanpassingen zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Niet zonder controverse

Naast enkele voorstanders zijn er ook stemmen tegen het nieuwe amendement. Zij spreken bijvoorbeeld van een ’onevenredige straf’, aangezien de materiële waarde van het voertuig zeer verschillend kan zijn en personen verschillend gestraft kunnen worden voor hetzelfde delict. De ÖAMTC – Oostenrijkse ANWB – ziet de toegang tot andermans eigendom zelfs als ‘ongrondwettelijk’.

Redactie
Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

1 Reactie

  1. “Wie in de stad 40 km/u of buiten de stad 50 km/u rijdt, betaalt voortaan 300 in plaats van 150 euro.”
    moet (denk ik zijn)
    “Wie in de stad 40 km/u of buiten de stad 50 km/u rijdt, betaalt voortaan 300 in plaats van 150 euro.”

Reacties zijn gesloten.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen