donderdag 22 februari 2024

Toyota: elektrische voertuigen vervuilen evenveel als benzinevoertuigen

Als je alles bij elkaar optelt, alle economische, ecologische en geopolitieke kosten doorberekend zijn elektrische voertuigen allesbehalve duurzaam. Aldus Toyota. Een van ’s werelds grootste autobouwers verzet zich tegen een te snelle overgang naar voertuigen op batterijen.

De materialen die nodig zijn voor de productie van batterijen. Fossiele brandstoffen worden omgezet in elektriciteit. De geopolitieke onevenwichtigheden door een Chinese neiging tot monopolie. Allemaal zaken die er voor zorgen dat elektrische voertuigen allesbehalve duurzaam zijn.

Toyota CEO Akio Toyoda presenteerde als voorzitter van de Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA) data over de werkelijke milieu-, economische en geopolitieke impact van voertuigen die als ‘emissievrij’ worden beschouwd. ‘Hoe meer elektrische voertuigen we bouwen, hoe hoger de uitstoot van kooldioxide,’ zei Toyoda. Daarbij verwijzend naar de fossiele brandstoffen die worden gebruikt in gas- en kolencentrales.

Fossiele grondstoffen blijven nodig

Fossiele grondstoffen blijven nog nodig om voldoende elektriciteit te produceren voor het opladen van elektrische voertuigen. Het is waar dat dergelijke centrales op termijn worden vervangen door meer duurzame centrales. Maar duurzame centrales leiden ook tot intensivering van de mijnbouwactiviteiten. Immers zijn voor de bouw van windmolens of zonneparken miljoenen tonnen nieuwe materialen nodig, waaronder koper en beton. En dat is nog niet alles. Om de werkelijke impact van elektrische voertuigen op het milieu af te wegen, moet je ook de productie en verwijdering van accu’s meewegen. De productie van accu’s vereist het gebruik van zeldzame en moeilijk verkrijgbare materialen.

Chinees monopolie

Dit werpt twee andere problemen op. Aan de ene kant een ecologisch probleem (mijnbouw is allesbehalve CO2-neutraal) en aan de andere kant een geopolitieke. Voor belangrijke grondstoffen als kobalt, nikkel of lithium is de wereld afhankelijk van China. Bijna 90% van de mondiale voorraden heeft China in concessie. Dat zou China een buitensporig voordeel kunnen geven op de wereldmarkt. Dat voordeel wordt ook nog eens versterkt door handelstarieven. Dit leidt dit ertoe dat fabrikanten over de hele wereld de productie vertragen. Dat heeft tot gevolg dat van de 80 miljoen auto’s die jaarlijks wereldwijd worden verkocht, er slechts 2,1 miljoen elektrisch zijn.

Te hoge prijs

Daarnaast speelt nog een zuiver economische kwestie, die niet in de laatste plaats ook een fundamentele rol speelt in termen van duurzaamheid. Elektrische voertuigen zijn veel duurder dan traditionele voertuigen. De hoge prijs vormt een belangrijk obstakel voor de verspreiding van elektrische voertuigen. Maar om de prijs te kunnen verlagen, moet je er eerst veel van verkopen. En dan stuit je vanzelf weer op het hierboven genoemde probleem.

Bedrijfsmodel stort in

In een vergelijkbare context heeft Toyota, onder verwijzing naar het besluit van de Japanse regering om de verkoop van nieuwe benzineauto’s vanaf 2035 te verbieden, zich uitgesproken tegen een ‘agressieve’ overgang naar voertuigen die op batterijen rijden. ‘Het huidige bedrijfsmodel van de automobielindustrie – benadrukt Toyoda – dreigt in te storten als de sector te snel overschakelt op elektrische voertuigen’.

Redactie
Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen