maandag 15 juli 2024

Welke politieke partij is het meest motorrijder-vriendelijk?

Het is woensdag 22 november weer zover, we mogen dan namelijk stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Benieuwd welke politieke partijen begaan zijn met motorrijders? Met de verkiezingen in het vooruitzicht is het tijd om te ontdekken welke partijen zich inzetten voor ons. Van veiligheid tot belastingvoordelen, dit artikel onthult wat verschillende politieke partijen denken over ons en wat ze voor ons doen.

We hebben contact opgenomen met alle politieke partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen om hun standpunten en plannen te achterhalen. Helaas was een deel van de partijen niet beschikbaar voor commentaar. Daarom beginnen we ons overzicht hieronder met de partijen die wel hebben gereageerd:

SGP

De SGP stelt dat motorrijden zowel ruimte op de weg bespaart, waar het al druk genoeg is, en milieuvriendelijker is. “Een motorfiets stoot gemiddeld per kilometer een derde minder CO2 uit dan een benzineauto. De SGP hoort graag waar motorrijders tegenaan lopen – of in dit geval: rijden – zodat we deze knelpunten kunnen betrekken bij ons werk in de Tweede Kamer”, stelt de partij.

Verder wil de partij motorrijden meer aandacht geven in discussies over verduurzaming van het vervoer: “Dat kan betekenen dat kansen gemist worden als het gaat om regelingen voor elektrisch vervoer. Maar ook dat als bijvoorbeeld gesproken wordt over rekeningrijden onvoldoende meegewogen wordt dat motorrijden relatief milieu- en verkeersvriendelijk is. De SGP wil dat motorrijden niet onnodig dwarsgezeten, maar gefaciliteerd wordt.”

Maar er is ook kritiek op (sommige) rijders: “We zijn kritisch op geluidsoverlast door motorrijders. Het tegengaan van (onnodige) geluidsoverlast lijkt ons een goede manier om het wederzijds begrip tussen motorrijders en andere weggebruikers te bevorderen. Dat kan door betere handhaving, en door betere geluidsnormering en dit mee te nemen bij de APK.” Eerlijk gezegd is uit deze reactie niet helemaal duidelijk of de SGP een APK-plicht voor motoren wil invoeren, of dat deze specifieke medewerker niet bekend is met het feit dat motoren geen APK-plicht hebben. Wat daarentegen luidt en duidelijk is, is het beleid van de partij omtrent motorbendes: “motorbendes, die vaak betrokken zijn bij allerlei vormen van criminaliteit, stralen negatief af op motorrijders in het algemeen. De SGP pleit voor meer mogelijkheden in het bestuurs- en strafrecht om malafide clubs te verbieden.”

Forum voor Democratie

FVD doet flinke beloftes in zijn verkiezingsprogramma aan alle voertuigbestuurders. Motorrijders vallen hier dus zeker ook onder: “De maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 km/u en harder waar het kan. We schaffen trajectcontroles af en verlagen de accijnzen op benzine, evenals de bijtelling en de bpm. Nooit een kilometerheffing. Snelheidscontroles en boetes moeten gericht zijn op een verbetering van de verkeersveiligheid en niet om de staatskas te vullen. Geen 30 km/u in bebouwde kom, maar 50 km/u zoals het nu ook is geregeld. Een lage snelheid is heel ongemakkelijk voor een balansvoertuig.”

Verder stelt de partij dat alle verkeersdeelnemers goede wegen verdienen: “Wij gaan de bureaucratische trajecten die de aanleg van wegen vertragen, verkorten. En we willen vaart maken met de ‘missing links’ (zoals A8-A9) en de verbreding van essentiële wegen – ook buiten de Randstad. In Oost-Nederland wordt de N35 een volwaardige A35.”

FVD vindt verder dat iedereen wat meer rekening met elkaar moet houden op de weg. Daar hoort geen roekeloos rijgedrag bij, niet van motorrijders maar ook niet van automobilisten. Verder willen ze motorrijden over het algemeen ook stimuleren: “Motorrijders bevorderen in de regel de doorstroming van het verkeer, omdat ze minder ruimte innemen op de weg. Daarnaast staan ze vooraan bij het stoplicht en door hun vlotte rijstijl wordt niemand gehinderd en stroomt het verkeer door. Als meer mensen voor een motor zouden kiezen, zouden de files korter zijn.”

SP

De SP wil vooral dat mobiliteit voor iedereen in Nederland betaalbaar blijft. Om dat te bereiken heeft de partij bijvoorbeeld het idee om brandstofaccijnzen te verlagen, op momenten dat de literprijzen aan de pomp exploderen: “Motorrijden is relatief zuinig qua verbruik en CO2-uitstoot en kan een waardevolle bijdrage leveren aan de strijd tegen files en overvolle binnenwegen. De SP zet zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en heeft in de Tweede Kamer gehamerd op extra maatregelen ter bescherming van motorrijders.” De partij stelt dat de groep motorrijders al jaren gestaag groeit, maar dat beleidsmakers dit nog wel eens vergeten bij de inrichting van wegen.

De SP wil verder milieuvriendelijke vormen van vervoer stimuleren en de meeste kwetsbare weggebruikers beter beschermen. Die groepen moeten daarom centraal staan bij de inrichting van de infrastructuur: “Dat geldt wat ons betreft niet alleen voor motorrijders, maar ook voor voetgangers, fietsers en gebruikers van scootmobielen. Ook moet er meer handhavingscapaciteit komen bij de verkeerspolitie, zodat wegpiraten worden aangepakt.”

Verder erkent de SP dat het steeds drukker wordt op het wegennet. Daarnaast stellen ze ook dat dat soms tot wrijving leidt tussen verschillende groepen verkeersdeelnemers: “Dat valt deels op te lossen door het aantal kruisingen met verschillende weggebruikers te verminderen, maar daarmee zijn we er nog niet. Als SP willen we de drukte op wegen terugdringen door meer te investeren in het openbaar vervoer. Daar profiteren alle weggebruikers van. Daarnaast helpt het als motorverenigingen afspraken maken met gemeentes over het rijden in grote groepen op populaire trajecten. Dat gebeurt gelukkig ook steeds vaker.”

Piraten

De Piraten clusteren deze verkiezing samen met De Groenen en de partij voor Basisinkomen. Omdat de Piraten de grootste van de drie in het cluster zijn (en iemand van de Piraten op ons gereageerd heeft) houden we het hier lekker simpel bij ‘Piraten.’ Danny Werner staat ons te woord en vertelt dat het thema motorrijden nog te onderbelicht is bij zijn partij, maar dat hij daar graag verandering in ziet: “Er zijn simpelweg niet heel veel motorrijders Piraat of Groen. Ik beken: de laatste keer dat ik iets politiek actiefs met de motor heb gedaan was dat ik meedeed aan het protest in Brussel, tegen de motor-APK.”

Werner vervolgt: “Het is wel tamelijk eenvoudig voor motorrijders om het thema motor op de Piratenagenda te plaatsen, vooral ook omdat er een goede cultuurmatch is: Wegdraaien van een extra moeilijkheid om de vrijheidszin de ruimte te geven is niks voor Piraten en niks voor motorrijders.”

Werner stelt verder dat hij zelf motorrijden een duurzame optie vindt, en hij zou ook graag zien dat motortaxi’s om die reden worden toegestaan, zoals Angkas in de Filipijnen. Hij bekend wel eerlijk dat hij niet precies weet of dat nu niet mag of dat er een andere reden is dat we geen motortaxi’s hebben: “Motoren nemen relatief weinig plek in en verbruiken weinig energie vergeleken met auto’s. Een heet hangijzer is herrie en daarop gaat nu ook gehandhaafd worden.” verder heeft Werner het volgende te zeggen over hoe er het beste begrip gekweekt kan worden tussen motorrijders en andere weggebruikers: “Actions speak louder than words. Ik rij netjes.”

Libertaire Partij

De Libertaire partij staat natuurlijk bekend om de individuele vrijheid die ze nastreven. Dat willen ze bereiken door het minimaliseren van overheidsinmenging in persoonlijke aangelegenheden. Om deze reden hebben ze, naar eigen zeggen, geen specifiek standpunt over motorrijders en motorrijden: “De Libertaire Partij onderscheidt ook geen groepen in de samenleving. Iedereen wordt gelijk behandeld, en gedragsbeïnvloeding door de overheid is bij ons uit den boze. Wij streven ernaar om de vrijheid en autonomie van alle Nederlanders, inclusief motorrijders, te waarborgen. Dat doen we op de volgende manieren:

1. Individuele vrijheid. Wij ondersteunen het onbelemmerde recht van motorrijders om hun passie uit te oefenen zonder onnodige regelgeving. Wij zijn van mening dat wetten en voorschriften in overeenstemming moeten zijn met het beschermen van individuele rechten, zonder onnodige beperkingen op te leggen aan motorrijders.

2. Geen overheidsbemoeienis. Wij willen geen overheidsbemoeienis als het gaat om motorrijden. Wij zullen het niet promoten noch beteugelen. Als voorstanders van vrijheid en duurzaamheid moedigen wij private initiatieven aan die het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen, waaronder motorfietsen, bevorderen.

3. Zelfregulering en wederzijds begrip. In lijn met onze principes en het vermijden van gedragsbeïnvloeding door de overheid, moedigen wij aan tot zelfregulering binnen de motorrijdersgemeenschap. Wij geloven in het vermogen van individuen om onderling wederzijds begrip te bevorderen zonder tussenkomst van de overheid.”

LEF

LEF legt de focus voor zijn plannen vooral op veiligheid en het milieu. Zo willen ze dat de accijnzen voor brandstof omhoog gaan, zodat rijden met verbrandingsmotoren wordt ontmoedigd. Een andere maatregel voor het milieu is dat de partij alle snelwegen wil afstellen op 100 km/u. Dat betekent weer dat er dus s ’nachts minder hard gereden kan worden. Verder heeft LEF nog plannen om de veiligheid te bevorderen: “We willen gehoorbescherming niet alleen verplicht maken in clubs, maar ook op de motor. Verder zijn onze plannen ook om Inkomensafhankelijke boetes in te voeren, net zoals in Zwitserland. Op die manier betalen motorrijders met een laag inkomen minder en rijke bestuurders meer.”

Pien Meppelink CDA

CDA

Het CDA is het meest uniek tussen de politieke partijen. Dat komt vanwege het feit dat deze partij als enige motorrijden bij toenaam noemt in zijn verkiezingsprogramma. Het gaat hierbij over een voorstel om mensen met een autorijbewijs (B), na een paar lessen, op lichte motoren (A1) te laten rijden: “Het CDA ziet mogelijkheden om ook in Nederland de Europese regelgeving toe te passen waarbij automobilisten, die enkele jaren in het bezit zijn van het B-rijbewijs, geen verkeersdelicten op hun naam hebben staan en een gedegen praktijkcursus hebben gevolgd ook op een 125 cc (11kW) mogen rijden.”

De partij stelt wel dat er uiteraard eerst onderzoek gedaan moet worden in de landen waar deze regeling al geldt. Zo willen ze bepalen hoeveel praktijklessen en andere restricties er nodig zijn: “Het CDA ziet motorrijden als een slimme manier van vervoer die ook nog eens kan bijdragen aan het verminderen van de parkeer- en fileproblematiek. Daarnaast zijn 125cc-motorfietsen makkelijk te elektrificeren en over het algemeen nu ook al zeer zuinig in gebruik. Doordat 125cc-motoren veelal betaalbaar zijn worden ze haalbaar voor een grotere groep verkeerdeelnemers voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer. Hierdoor kunnen ze een bijdrage leveren aan de strijd tegen vervoersarmoede. Eerder spraken wij Pien Meppelink, de CDA-politica die dit voorstel op de agenda zette, al over dit onderwerp. Het volledige artikel vind je hieronder.

Rijden op A1-motoren met B-rijbewijs: levensgevaarlijk of mobiliteitsoplossing?

Het CDA stelt verder dat het belangrijk is dat motorrijden meer gemeengoed wordt, zodat meer andere verkeersdeelnemers zich bewuster zijn van motorrijders en rekening met hen houden: “Even in de achteruitkijkspiegel kijken voordat je ruitenwisselvloeistof over de voorruit sprayt moet een vanzelfsprekende handeling gaan worden voor automobilisten. Het imago van motorrijders is niet altijd even best, terwijl het gros van de motorrijders gewoon keurige mensen zijn die van A naar B willen reizen en veilig thuis willen komen bij hun gezin. Het CDA benadrukt dan ook graag de positieve en slimme kanten van motorrijden en zal zich hiervoor in blijven zetten”. 

PartijvdSport

De PartijvdSport bedankte ons heel netjes voor onze email, maar vertelde daar wel snel bij dat de partij (nog) geen standpunt heeft ingenomen over (recreatief) motorrijden. Daar moet verandering in komen naarmate de partij zich doorontwikkeld.

ChristenUnie

De ChristenUnie stuurde na meerdere contactpogingen een mailtje terug, alleen was de inhoud daarvan helaas teleurstellend: “Excuses dat ik nog niet eerder had gereageerd op uw uitvraag. We zullen niet meedoen aan uw artikel, vanwege andere prioriteiten.” Toch heel jammer, want we hadden graag hun standpunten over motorrijders gehoord. Extra jammer is dat er in hun partijprogramma niets bruikbaars over mobiliteit terug te vinden is.

Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren ging inhoudelijk niet op onze vragen in, maar verwezen ons naar hun verkiezingsprogramma. Daarom hebben we relevante punten uit dat programma hieronder beknopt samengevat. Wat wel belangrijk om te melden is, is dat alle punten betrekking hebben op auto’s. Daarom kan je de punten niet één op één overnemen, maar wel een gedeelte daarvan extrapoleren voor ons als rijders:

 1. We verbieden fossiele reclame. Daarnaast komt er een waarschuwing op verkooppunten van fossiele brandstof, vliegreizen, cruisereizen en voertuigen met een fossiele brandstofmotor.
 2. We streven er niet naar alle fossiele auto’s te vervangen door elektrische. Met beter openbaar vervoer en meer deelmobiliteit hebben we ook minder auto’s nodig. Zo komt er meer ruimte op straat en zijn automobilisten goedkoper uit.
 3. De maximumsnelheid op autosnelwegen wordt overdag en ’s nachts 100 km/u en op ringwegen 70 km/u.
 4. Binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid naar 30 km/u.
 5. In dunbevolkte gebieden een forse investering in beter openbaar vervoer en deelmobiliteit. Hierdoor zijn mensen minder afhankelijk van de eigen auto.
 6. Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd.
 7. Geen nieuwe wegen en geen verbreding van bestaande wegen. Dat betekent onder andere de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Daarnaast gaat het doortrekken van de A15, door de Rijnstrangen, niet door.
 8. Actieve samenwerking met gemeenten en provincies om strenge milieuzones in te stellen en uit te breiden.
 9. In de buurt van natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen.
 10. Auto’s krijgen een snelheidslimiet. Er is geen reden waarom een auto 180 km/u hoeft te kunnen rijden.
 11. Meer trajectcontroles.

De andere politieke partijen

Maar helaas hebben we dus niet van alle politieke partijen een reactie teruggekregen. Toch kan het ook hier geen kwaad om te kijken wat hun plannen voor motorrijders zijn. Van deze partijen benoemt geen enkele specifiek de motor. Daarentegen geeft wat de politieke partijen over automobilisten (en mobiliteit) zeggen meestal nog een aardige weergave over hun mobiliteitsvisie. In de tabel hieronder staan alle politieke partijen die niet gereageerd hebben, maar wel mobiliteit benoemen in hun verkiezingsprogramma. Uit dit overzicht missen daarom Bij1, 50plus en Nederland met een PLAN. Daarnaast was het enige wat Samen voor Nederland over mobiliteit in zijn programma had staan het volgende: “Het behoud van benzine als brandstof voor auto’s.”

Disclaimer: alle gegevens die je hieronder ziet zijn recht uit de verkiezingsprogramma’s van deze politieke partijen gehaald, zoals ze waren op 10-11-2023. In de tabel betekent V dat een partij een voorstander van het plan is. Een X betekent dat ze ertegen zijn. Een ~ betekent dat de partij geen mening over de kwestie heeft of dat deze niet specifiek in het partijprogramma is opgenomen.

 VVDD66GL/PvdAPVVVoltJA21DENKBBBBVNLNSCSplinter
Extra investeren in wegenV~~V~VVVVVX
Accijnsverlaging op benzineV~XVXVV~V~X
Snelheid op de snelwegen omhoog~X~VXVV~V~X
Snelheid binnen de bebouwde kom omlaagVV~~V~~~~~V
Meer toezicht (flitsers en BOA’s)VV~X~~~~~~~
Rekeningrijden voor auto’sVVVXVXX~XXV
Meer investeren in duurzame mobiliteitVVV~~VVV~~V

Uit dit overzicht blijkt dat veel politieke partijen plannen hebben voor mobiliteit. Daarnaast laat het ook zien dat motorrijden soms nog een ondergeschoven kindje op de politieke agenda is. De partijen hebben verschillende standpunten en plannen, variërend van het bevorderen van motorrijden, het faciliteren van motorrijders en het aanpakken van geluidsoverlast tot het stimuleren van veiligheid en het verminderen van milieuschade. We willen toch vooral benadrukken dat dit overzicht erg beperkt is. Daarom doe je er het beste aan om zelf de partijprogramma’s door te lezen. Daarnaast is het invullen van een kieswijzer altijd een strak plan.

Jesse Busser
Jesse Busser
Jesse Busser werd op 27 januari 1998 geboren en had tijdens zijn vroege jeugd niet al te veel met tweewielers. Daar kwam spectaculair verandering in toen hij op zijn zestiende begon met scooterrijden. Toentertijd was de motor die hij later wilde rijden een Moto Guzzi Griso 750, maar nu is hij niet meer weg te slaan van zijn Suzuki DL-1000 V-Strom.

1 Reactie

 1. Jammer dat niet alle partijen wilden meewerken.
  Toch een erg goed artikel.

Reacties zijn gesloten.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen