RAI: niet harder dan 30 km/u in bebouwde kom

De RAI Vereniging – de club van motor- en auto-importeurs wil binnen de bebouwde een maximum snelheid 30 km/u. Hiermee zou het aantal slachtoffers in het verkeer verder teruggedrongen kunnen worden. Ook levert het minder geluidsoverlast op.
De politie registreert jaarlijks het aantal dodelijke verkeersslachtoffers naar wegtypen. Dat deden ze ook in 2017. Hieruit blijkt dat 156 van de in totaal 613 verongelukte personen zijn verongelukt binnen de bebouwde kom. Gelukkig neemt het aantal dodelijk verongelukte personen de afgelopen jaren af. Maar het aantal zwaargewonden neemt juist toe. Door de invoering van 30 km/u zou het aantal dodelijk verongelukte personen binnen de bebouwde kom kunnen afnemen met naar schatting 51 tot 77. Immers neemt de remweg bij die snelheid fors af, van 19 meter naar 7 meter op een droog wegdek.
Mobiliteit in en rondom steden neemt enorm toe. Zowel op de weg als op het fietspad wordt het drukker. Daardoor nemen de risico’s op ongevallen toe. Daar komt ook bij dat er steeds meer nieuwe typen gemotoriseerde en geëlektrificeerde voertuigen aan het verkeer deelnemen. Die zetten de veiligheid verder onder druk. Ook ouderen blijven langer mobiel. En snellere voertuigen als speed-pedelecs en snorfietsen mogen van sommige gemeenten niet meer op het fietspad. Snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers worden groter en daarom moet op deze wegen 30 km/u de norm worden, zegt de RAI.

Duidelijke infrastructuur

De verlaging van de snelheid naar 30 km/u heeft effect op de infrastructuur. Vaak wordt in 30 km/u zones zo’n 10 km/u te hard gereden. De weginrichting dwingt tot snelheidsvermindering. Er moeten dus maatregelen komen die harder rijden dan 30 km/u frustreren. Om de doorstroming van het verkeer niet al te zeer te frustreren is het belangrijk dat belangrijke ontsluitingswegen niet worden belemmerd. Ook moet de infrastructuur voor alle fietsers, scooters (snor- en bromfiets) e.a. hier duidelijk worden gescheiden van de hoofdrijbaan, aldus de RAI.

Gerelateerd

REAGEER OP DIT ARTIKEL