woensdag 19 juni 2024

Eurocircuit Valkenswaard: de toekomst van ‘een bijzonder stukje grondgebied’

Dat het er niet goed uitziet voor het Eurocircuit Valkenswaard kon je eerder hier lezen, maar inmiddels gloort er gelukkig weer een beetje hoop. De gemeente Valkenswaard wil duidelijkheid scheppen over de toekomst van ‘een bijzonder stukje grondgebied in de Brabantse Kempen’, zoals het Eurocircuit wordt genoemd in een conceptrapportage over de toekomst van het crosscircuit.

Het centrale woord in de rapportage is draagvlak, draagvlak voor de toekomst van dit gebied. De gemeente Valkenswaard heeft daartoe een speciaal projectteam ingesteld. Dat team heeft onlangs de uitkomsten van gesprekken met alle betrokkenen naar buiten gebracht en vijf scenario’s uitgewerkt.
Over de vijf scenario’s – feitelijk zijn het er vier; het vijfde bevat elementen uit de andere vier scenario’s – is uitgebreid overleg gevoerd. Er is een gespreksronde gehouden, waar iedereen die op welke wijze dan ook bij het Eurocircuit betrokken is zijn zegje kon doen. Uiteraard behoorden daar de crossers bij, maar ook omwonenden en dichtbijgelegen bedrijven. Dat leidde tot 21 gesprekken van maar liefst anderhalf uur met 23 betrokken partijen. Die gesprekken hebben een rapportage voortgebracht dat door 22 partijen is goedgekeurd. Alleen de vereniging ‘Groen en Heem’ kon zich er niet in vinden. Overigens zul je begrijpen dat de scenario’s 1 en 3 de dood in de pot zijn voor het motorcrossen. Sterker nog: Het Eurocircuit wordt gewoon opgedoekt.

Eurocircuit Valkenswaard, van beroemde crossbaan naar misschien wel een oerbos

Geluidswallen

Tijdens de gespreksronde hebben MVV (Motorsport Vereniging Valkenswaard) en MXGP-organisator Maarten Roos ook hun visie mogen schetsen. Beide vinden het combiscenario het meest levensvatbaar. Ze wezen er wel op dat Groen en Heem verkeerde informatie over het milieu verspreidt. Desondanks willen ze wel in gesprek blijven met de vereniging, maar die communiceert liever via de media. Maarten Roos hecht aan goede contacten met omwonenden, door ze bijvoorbeeld vrijkaarten voor de MXGP te geven. Partijen vinden ook dat een goede communicatie en eerlijkheid belangrijk is en dat meningen moeten zijn gebaseerd op feiten en niet op onjuistheden.

De mogelijkheid om gezamenlijk de gebouwen te gebruiken, wordt als positief beoordeeld. De komst van een bouwhal voor de beroemde Valkenswaardse carnavalsvereniging zien ze bijvoorbeeld zitten. Met de aanleg van geluidswallen en handhaven tegen motorcrossers die te veel geluid maken, zou de geluidsproblematiek kunnen oplossen.

Maar er zijn ook andere geluiden. Zo zien omwonenden het Eurocircuit vooral ‘als een terrein waar veel herrie en stank vandaan komt’. Valkenswaard zou door het circuit ook het imago hebben als het ‘herriedorp’. Ook een punt: Plaatselijke horeca en middenstanders hebben berekend dat een evenement als de Grand Prix zorgt voor een omzet van € 400.000,-. Kortom, het Eurocircuit verdient een plek binnen de samenleving.

Buitenspel gezet

Na de rapportage zou een tweede gespreksronde volgen met opnieuw alle betrokkenen. Vanwege de coronapandemie werd dit geen fysieke, maar een online bijeenkomst. Niet iedereen deed hieraan mee, maar uiteraard wel een vertegenwoordiger van de MVV (sinds 1976 gebruiker van het Eurocircuit). Het inmiddels opgerichte PLEC (Platform Leefomgeving Eurocircuit) zag het anders en liet weten niet aan de tweede gespreksronde te willen deelnemen. Reden: onder hun leden (omwonenden, Groen en Heem en een eco-tuinderij) bestaat geen draagvlak voor herriesport. Voor de gemeente was dit geen aanleiding het proces te wijzigen en zo zette het PLEC zichzelf dus buitenspel.

De gesprekken leerden dat er voor vier scenario’s geen breed draagvlak bestond en de realisatie van een leisurezone viel definitief af. Wel vinden partijen elkaar in het combinatiescenario waarin de huidige verenigingen het Eurocircuit blijven gebruiken, aangevuld met vormen van buitensport en recreatie.

Representatieve enquête

Onder de bewoners van Valkenswaard werden 3.000 enquêtes uitgezet, waarin zij zich konden uitspreken over de toekomst van het Eurocircuit. Het minimale aantal van 400 reacties werd ruimschoots gehaald zodat de enquête representatief is. De uitkomsten zijn nog niet bekend en worden in de definitieve rapportage van later dit jaar meegenomen. In de gemeenteraadsvergadering van 15 juli komt het college van B&W met een voorstel en gaat dan in debat met de raadsleden over de toekomst van het Eurocircuit. Alweer…

Hopelijk komt er een positieve uitslag voor de motorcrossers en wie weet is zelfs de terugkeer van de MXGP mogelijk. Het zou alleen al voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het Eurocircuit een verdiende overwinning zijn!

Vierde scenario meest aantrekkelijk

Voor de liefhebbers van motor- en rallycross is het vierde scenario het meest aantrekkelijk, maar daarvoor bestaat weinig animo bij alle betrokkenen; daarin kan er nog meer dan nu gebruik worden gemaakt van het Eurocircuit. Het huidige gebruik is beperkt tot acht uur per week en drie weekenden per jaar, waarvoor de beperking van acht uur niet geldt. De MVV heeft aangegeven jaarlijks twee dagen te willen uittrekken voor de GP, twee nationale wedstrijden, twee eendaagse wedstrijden als bijvoorbeeld een enduro, een jeugdwedstrijd en 35 trainingsdagen, zijnde het huidige gebruik. Daaraan wil de MVV nog acht testdagen voor 4×4-terreinwagens toevoegen. Uit de gespreksronde is gebleken dat velen graag willen dat er ingezet wordt op een reductie van geluid en uitlaatgassen en dat er duidelijke afspraken komen wanneer het circuit gebruikt mag worden. Ook het parkeren blijft een belangrijk onderwerp.

Jan Boer
Jan Boer
Jan Boer werkte jarenlang voor de redactie van MOTO73 en doet dat inmiddels als gepensioneerde liefhebber nog altijd met dezelfde passie en kennis.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen