zaterdag 10 december 2022
premium preview

Dit is een Premium-Preview artikel. Deze kun je op dit moment tijdelijk lezen om kennis te maken met onze betaalde artikelen. Wil je in de toekomst alle Premium artikelen kunnen lezen? Neem dan een abonnement. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. Klik hieronder op de button voor de mogelijkheden.

Motorsport weer op defensieterreinen

Binnenkort kan de motorsport, onder strenge voorwaarden, weer gebruik maken van een aantal defensieterreinen in ons land. In de Staatscourant van 23 augustus is de nieuwe Nota ‘Recreatief medegebruik van defensieterreinen’ namens minister Hans Hillen gepubliceerd.

Met deze nota komt een einde aan het verbod op motorsportactiviteiten op deze terreinen dat in 2006 van kracht werd. Van oudsher werden defensieterreinen al voor de motorsport gebruikt. Mede door jarenlange inspanningen van onder andere de KNMV is deze nieuwe nota tot stand gekomen. Met name voormalig technisch directeur Irma Dijksterhuis heeft zich hier hard voor gemaakt.

Hieronder het uittreksel uit Nota ‘Recreatief Medegebruik van defensieterreinen SC nr. 15254
Motor- en autosport
De bestaande motorsportterreinen (Arnhemse Heide, Oirschotse heide, Weerterheide) blijven gehandhaafd of worden in voorkomend geval in goed overleg verplaatst. Dat laatste geldt al voor het crossterrein op het Infanterie Schietkamp in Ede. Incidenteel kunnen motor- en autosportactiviteiten worden georganiseerd, in het bijzonder op defensieterreinen die buiten de ecologische hoofdstructuur en buiten Natura2000- gebieden liggen.

Dit geldt ook voor gemotoriseerde activiteiten met een charitatieve achtergrond. Om de overlast voor de omgeving te beperken zullen dergelijke activiteiten maximaal een keer per maand mogen worden gehouden, en niet in de vakantiemaanden juli en augustus. De activiteiten moeten passen binnen de wet- en regelgeving en de voorwaarden zoals vermeld op de standaard oefenkaart. Daarbij kunnen beperkende voorwaarden worden gesteld aan gerelateerde zaken zoals parkeren, reclame-uitingen en catering.

Foto: ANP

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen