13 C
Nederland
vrijdag 12 augustus 2022
premium preview

Dit is een Premium-Preview artikel. Deze kun je op dit moment tijdelijk lezen om kennis te maken met onze betaalde artikelen. Wil je in de toekomst alle Premium artikelen kunnen lezen? Neem dan een abonnement. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. Klik hieronder op de button voor de mogelijkheden.

Reactie Gamma Racing Day op klachten

Na afloop van de Gamma Racing Day zijn er bij de organisatie en bij de redactie van MOTOR.nl klachten binnen gekomen over het toegangsbeleid dat werd gevoerd bij de Hoofd- en GT-tribune. De klachten gingen vooral het feit dat mensen de toegang ontzegd werd terwijl er nog stoelen vrij waren. Evenementorganisator LDP International wil graag reageren op die klachten middels onderstaande verklaring:

“Tijdens de afgelopen edities van de Gamma Racing Day bleek telkens dat de Hoofdtribune overbezet waardoor mensen zich noodgedwongen direct achter de hekken opstelden. Het is bezoekers om veiligheidsredenen officieel niet toegestaan zich daar op te houden. De mensenmassa werd daarmee namelijk groter dan waar de in- en uitvalroutes en aantal zitplaatsen van de tribunes in het veiligheidsplan op berekend zijn.”

“Hoewel deze situatie nooit is geëscaleerd, werd ons wel door verschillende controlerende instanties op het hart gedrukt maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen. Als evenementorganisator zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Wij dienen derhalve dergelijke risico’s in kaart te brengen en deze terug te brengen tot een voor de controlerende instanties aanvaardbaar niveau.”

“Met inachtneming van bovenstaande zijn er in overleg met het TT Circuit polsbandjes uitgegeven tot aan de maximale capaciteit van de Hoofd- en GT-tribune. De polsbandjes werden door beveiligers bij de opgangen naar de Hoofd- en GT-tribune uitgedeeld. Indien mensen de tribune verlieten is gevraagd of men terugkwam. Was het antwoord bevestigend dan kon men het polsbandje houden. Gaf men aan niet meer terug te komen dan werd het polsbandje afgeknipt en konden er weer nieuwe mensen op de tribune.”

“Helaas zorgde het systeem voor lege plekken op de tribunes veroorzaakt door bezoekers die na het ontvangen van een bandje de tribune verlieten en niet of pas veel later weer terugkwamen. Daarnaast kwam de publieksstroom dit jaar dermate vroeg op gang dat er voor de klok van 08.00 uur al diverse bezoekers zonder bandje op de Hoodtribune zaten. Bij het verlaten van de tribune konden sommigen niet terugkeren omdat zij niet in het bezit waren van een polsbandje. De betreffende tribunes hebben desalniettemin gedurende de dag voor meer dan 90 procent vol gezeten.”

“Wij betreuren het als organisatie voor het eerst in de 12-jarige historie van dit evenement een aantal klachten te hebben ontvangen over de toegankelijkheid van de Gamma Racing Day. Helemaal omdat wij juist de toegankelijkheid op deze gratis racedag als een belangrijk goed zien. Samen met het TT Circuit gaan we binnenkort evalueren en kijken naar een oplossing waarbij de veiligheid van het publiek gewaarborgd is en waarbij tegelijkertijd zoveel mogelijk bezoekers in de gelegenheid worden gesteld de Hoofd- en GT-tribune te bezoeken.”

We houden jullie op de hoogte!

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen