13 C
Nederland
vrijdag 12 augustus 2022
premium preview

Dit is een Premium-Preview artikel. Deze kun je op dit moment tijdelijk lezen om kennis te maken met onze betaalde artikelen. Wil je in de toekomst alle Premium artikelen kunnen lezen? Neem dan een abonnement. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. Klik hieronder op de button voor de mogelijkheden.

APK voor motorfietsen

De Europese Commissie stelt voor om alle soorten van gemotoriseerde tweewielers op te nemen in een verordening betreffende de periodieke technische controle voor voertuigen en wil een jaarlijkse inspectie voor alle voertuigen ouder dan zes jaar. Het nieuwe voorstel zal naar verwachting op vrijdag 13 juli officieel worden gepubliceerd door de Europese Commissie. Dit meldt de MAG.

Deze maatregel zal motorrijders meer dan 1,2 miljard euro extra per jaar gaan kosten, volgens de MAG en de FEMA. Deze motorrijdersorganisaties hebben kritiek op het voorstel en noemen het overbodig en nutteloos. Ze roepen op tot intrekking van de plannen.

Tot nu toe werden alleen ‘motorvoertuigen op ten minste vier wielen’ gedekt door de EU-richtlijn 2009/40/EG die voorziet in de APK. Het voorstel van de Commissie vermeldt uitdrukkelijk dat het niet alleen gaat over motoren, maar dat alle motorvoertuigen op twee of drie wielen moeten worden onderworpen aan periodieke controles. Daaraan zullen ook de negen lidstaten van de Europese Unie moeten voldoen die nog geen periodieke keuring voor motoren kennen, zoals Nederland. Voor nieuwe auto's stelt de Commissie voor de eerste controle na vier jaar te laten plaatsvinden, gevolgd door een tweede inspectie twee jaar later en daarna jaarlijks. De voorgestelde 4-2-1-1-1 regeling zal van toepassing zijn op alle auto's, motorfietsen, bromfietsen, scooters en quads.

De Commissie motiveert haar voorstel met bezorgdheid over de veiligheid, maar negeert dat slechts in zeer zeldzame gevallen technische mankementen de oorzaak zijn geweest van een ongeval. Het enige echte voordeel voor de Europese burgers zou zijn geweest de harmonisatie en wederzijdse erkenning van nationale keuringen, waardoor elke voertuigeigenaar zijn of haar auto kan laten keuren in iedere lidstaat van de Europese Unie. Helaas is dit niet het geval en wij Europeanen worden gewoon gevraagd om hogere kosten te betalen voor een keuringssysteem dat niets toevoegt.

In dit geval zullen de kosten naar verwachting escaleren voor mensen die zich niet kunnen veroorloven iedere drie jaar een nieuw voertuig aan te schaffen. Zo'n 35 miljoen gemotoriseerde tweewielers zijn geregistreerd in de Europese Unie. Als de prijs voor een inspectie wordt vastgesteld op 50 euro, zouden motorrijders 1,7 miljard euro op tweejaarlijkse basis betalen voor hun voertuigkeuring. Op basis van een geschatte voorraad van 70 procent van motor- en bromfietsen ouder dan zes jaar, zou de voorgestelde jaarlijkse keuring voor die oudere motoren per jaar leiden tot een extra 1,2 miljard euro aan uitgaven! De grote winnaars van dit voorstel zijn de keuringsinstanties, omdat ze op zijn minst een toename van 50 procent van de omzet verwachten. Voertuigfabrikanten zullen naar verwachting ook profiteren, omdat de jaarlijkse keuringen een stimulans zijn voor eigenaren van oudere voertuigen om een nieuwe motor of auto te kopen.

Aline Delhaye, secretaris-generaal van de FEMA: "Dit is niets minder dan een belasting op armoede voor hen die zich niet iedere drie jaar kunnen veroorloven een nieuw voertuig te kopen. In termen van tijd en geld, zullen de kosten voor de burger astronomisch zijn, zonder dat er ook maar één voordeel tegenover staat. Dit is niet aanvaardbaar."

Nu moet het voorstel worden besproken en goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Deze vrijdag is de laatste officiële werkdag voor de leden van het Europees Parlement in Brussel voor het zomerreces.

De Nederlandse motorrijdersorganisatie MAG, maar ook de andere Europese belangenverenigingen voor motorrijders die zijn aangesloten bij de FEMA (die gezamenlijk eerder al zo'n 110.000 handtekeningen tegen een APK voor motorfietsen aan de Commissie overhandigden), zullen ervoor zorgen dat de Commissie een storm te wachten staat aan het einde van deze regenachtige zomer.

 

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen