woensdag 8 februari 2023

Dijkverbod motoren aangevochten

Na een eerder succes in maart, waarbij de gemeente Lingewaard in een door KMNV en MAG aangespannen zaak het dijkverbod voor motoren moest intrekken, diende op 3 december de zaak van dezelfde twee organisaties tegen de gemeente Lopik.

Lopik had het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Zo was het de rechtbank niet duidelijk om hoeveel klachten en overlast het nu eigenlijk ging. Wel presenteerde de gemeente cijfers over het aantal motoren dat de dijk zou gebruiken, maar men was vergeten die te relateren aan de intensiteit van het overige verkeer. Op een opmerking van de gemeente dat de dijk behalve als toegangsweg voor bewoners vooral voor recreatief gebruik bedoelde is, volgde logischerwijs de reactie dat motorrijders hem juist voor dat doel gebruiken.

Overlastgebied

Lopik stelde verder dat de afsluiting bedoeld was om de verkeersveiligheid te bevorderen, waarbij het om 200 huizen zou gaan, maar langs de dijk liggen er niet meer dan 44. Toen de gemeente opmerkte dat de overige huizen wel in het het overlastgebied liggen, volgde vanuit de rechtbank de terechte vraag of het dan toch niet over geluidsoverlast ging, in plaats van over verkeersveiligheid.

Volgens Wilbert van Eijk, die KNMV en MAG vertegenwoordigt, is de afsluiting een discriminerende maatregel die alleen getroffen kan worden op basis van goed onderzoek. Van dergelijk onderzoek is – net als eerder dit jaar in Lingewaard – geen sprake.

De MAG heeft goede hoop dat ook Lopik het hoofd zal moeten buigen en het van 1 maart tot 1 november lopende verbod moet intrekken. Uitspraak volgt uiterlijk op 14 januari.

Foto: Carlijn Willms / MAG

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen