woensdag 28 februari 2024

FEMA aan EU: meer aandacht nodig voor motorrijders

De Europese Commissie heeft nieuwe strategieën vastgesteld om het aantal verkeersdoden terug te dringen. FEMA dringt aan op meer aandacht in het verkeersveiligheidsbeleid voor motor- en bromfietsrijders in Europa.

De Europese Commissie heeft het beleidskader voor verkeersveiligheid gepubliceerd, genaamd ‘Next steps direction Zero Vision’. Het programma schetst de richtlijnen die van 2021 tot 2030 het aantal verkeersdoden moeten gaan halveren.

Sinds 2013 is de gestage daling, die leidde van 55.000 doden op de Europese wegen in 2001 tot iets meer dan 25 000, onderbroken. Vanaf 2013 is dat cijfer vervolgens vrijwel ongewijzigd gebleven.

In het 42 bladzijden tellende document van de commissie worden de afgelopen tien jaar geanalyseerd, wordt een momentopname gemaakt van de huidige situatie en worden een aantal suggesties gedaan voor de toekomst.

Motorrijders kwetsbaar? Pas het systeem aan!

Beperken van gevolgen in plaats van verminderen

Volgens EU-commissaris voor vervoer Adina-Ioana Vălean voorziet het kader in een reeks maatregelen, zoals de uniforme handhaving van verkeersovertredingen, de modernisering van rijbewijzen en de voorbereiding van een veilige overgang naar een hoger niveau van autonoom rijden. Het document omvat ook toezicht op de vorderingen aan de hand van specifieke prestatie-indicatoren (KPI’s).

Na het EU-document te hebben geanalyseerd en een aantal inconsistenties te hebben vastgesteld, heeft Adina-Ioana Vălean, met een grondige ondersteunende analyse, er bij het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad op aangedrongen motorrijders en andere gebruikers van voertuigen van categorie L (van bromfietsen tot lichte drie- en vierwielers) in het verkeersveiligheidsbeleid in aanmerking te nemen op een manier die geen afbreuk doet aan de strafbaarheid.

Het hele Europese plan richt zich bijna volledig op auto’s en houdt onvoldoende rekening met andere weggebruikers. Kortom, de nadruk is meer komen te liggen op het beperken van de gevolgen van een ongeval en minder op het verminderen van het aantal ongevallen.

Afschaffing fasenmotorrijbewijs

De FEMA* wijst erop dat motorrijders behoefte hebben aan wegen zonder kuilen, zonder obstakels aan de zijkanten van de wegen en met vangrails die geschikt en veilig zijn voor bestuurders van tweewielers. Bij de Euro NCAP-veiligheidsbeoordeling van auto’s zou gemotoriseerde tweewielers meer in aanmerking moeten nemen.

Met het oog op de harmonisatie van de regels en de sancties dringt de FEMA aan op de afschaffing van het fasenmotorrijbewijs. Dit is niet het geval voor het rijbewijs B (auto). Gevraagd wordt om bij de vaststelling van snelheidsbeperkingen, die ook worden gebruikt om geluidshinder of luchtverontreiniging te beperken, uit te gaan van de veiligheid. Dat wil zeggen gekoppeld aan de verkeersomstandigheden, het weer, enz.

Ook vraagt de FEMA om noodoproepsystemen voor motorfietsen op te nemen en niet alleen voor auto’s wanneer het gaat om het meten van de aankomsttijd van hulp.

*FEMA (Federation of European Motorcyclists Associations) heeft als hoofddoel de bevordering van de belangen van motorrijders en de verdediging van hun rechten in Europa en daarbuiten.

Redactie
Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen