Laatste nieuws: Actiegroepen tegen geluidsoverlast verenigen zich onder NEFOM

Het is een hot-topic op dit moment; geluid veroorzaakt door motoren in bepaalde gebieden met afsluitingen als gevolg. Bewonersgroepen die geluidsoverlast door motorvoertuigen bestrijden hebben zich als volgende stap nu verenigd in de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen (NEFOM). Sinds de oprichting begin deze maand telt de NEFOM nu al 23 bewonersgroepen vanuit heel Nederland. De NEFOM wil dat overheden paal en perk gaan stellen aan geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door een deel van de motorvoertuigen. En dat laatste vinden wij als motor-organisatie wel zo eerlijk. De NEFOM richt zich op alle motorvoertuigen en niet alleen ‘ons’ motorrijders.

70dB(A) voor alle motorvoertuigen

Hoofddoel is het met ingang van uiterlijk 1 juni 2023 vaststellen en handhaven van een maximale geluidsnorm van 70dB(A) voor alle motorvoertuigen, zowel oude als nieuwe. Verder ondersteunt de NEFOM het streven om uiteindelijk alle motorvoertuigen, auto’s, motorfietsen, (water)scooters, speedboten en bromfietsen, elektrisch te laten zijn per 1 januari 2030.

Geluidsnormen lopen achter

De NEFOM stelt vast dat zich op vele plekken in ons land geluidsoverlast door motorvoertuigen voordoet. Vaak gaat het daarbij om kwetsbare locaties, zoals stads- en dorpskernen, landschappelijk waardevolle gebieden en stiltegebieden. Het stoort de NEFOM dat de geluidsnormen voor motorfietsen ver achterlopen bij personen – en vrachtauto’s. Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd van personenauto’s 10 jaar is en voor motorfietsen het dubbele. Dit verklaart dat het gemiddelde geluidsvolume voor personenauto’s geschat wordt op 72-74 dB(A) en voor motorfietsen op 80 dB(A). Voor de zwaardere en oudere motoren kan dit oplopen tot maximaal 106 dB(A).

De NEFOM noemt het ironisch dat passerende motoren regelmatig meer geluidsoverlast veroorzaken dan bijvoorbeeld zwaar vrachtverkeer. Handhaving door de politie blijkt in de praktijk vaak een lastige opgave met als gevolg onder meer dat een deel van de motorrijders zich vrij voelt om zowel (extreme) geluidshinder als extra uitstoot van fijnstof te veroorzaken. Aangepaste (sport)uitlaten spelen daarin zeker regelmatig een rol.

Geluid als een straaljager

Uit TNO-onderzoek blijkt dat elke 3dB(A) een verdubbeling van het geluid oplevert. Voorbeeld: als een personenauto 70 decibel maakt, produceert een “rustige“ motorfiets met 84 dB(A) 32 x zoveel lawaai als die auto. Bij 95 dB(A) krijgt een motorfiets het geluid van een straaljager.

Motorrijders blijven welkom

De NEFOM verzet zich nadrukkelijk niet tegen motorrijders als zodanig. Als straks de70 dB(A) – norm ook voor motoren wordt ingevoerd en gehandhaafd, is er geen enkel bezwaar tegen motorrijders die zich houden aan de regels. Maar in een steeds voller Nederland is het tijd om onverantwoorde geluidsoverlast alsnog aan te pakken en te begrenzen. De komende tijd zal de NEFOM proberen de landelijke, provinciale en lokale overheden mee te nemen in het bereiken van haar doelstellingen.

MotorNL Nieuwsbrief

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief of aanbiedingen en blijf iedere week op de hoogte van al het nieuws, motortests, leuke routes of aanbiedingen.


Hierbij geef ik toestemming om me via email, met de informatie die ik in dit formulier opgegeven heb, nieuwsbrieven te sturen.

Uitschrijven kan op elk moment, onder iedere nieuwsbrief staat onderaan een link om uit te schrijven. We hebben je privacy hoog in het vaandel, onze privacy policy is op de website te lezen. Als je dit formulier instuurt, dan ga je akkoord met de voorwaarden genoemd in de privacy policy.


Over de auteur

Bart Verhoeven is al jarenlang actief in de motorbranche als redacteur, presentator en videoproducent. Voor merken als MotorXperience, Motorklik, Promotor, MOTO73 en nu Motor.nl.

Misschien vind je dit ook interessant?