13 C
Nederland
zondag 25 september 2022
premium preview

Dit is een Premium-Preview artikel. Deze kun je op dit moment tijdelijk lezen om kennis te maken met onze betaalde artikelen. Wil je in de toekomst alle Premium artikelen kunnen lezen? Neem dan een abonnement. Dat kan al vanaf €2,50 per maand. Klik hieronder op de button voor de mogelijkheden.

Dijk bij Lopik toch dicht

Vorig jaar leek het heel simpel: de dijk blijft open. De overlast van motoren die door omwonenden en recreanten door de gemeente moest worden aangepakt bleek mee te vallen. Onderzoek wees uit dat motoren niet voor voldoende overlast zorgden om de dijk voor hen verboden gebied te maken. Toch heeft de gemeente Lopik nu het plan om een gedeelte van de dijk af te sluiten.

De spreekwoordelijke emmer van de bewoners was vol. De dijkweg is een populaire route op zon- en feestdagen voor allerlei recreanten, maar motorrijders werden als bron van ergernis bestempeld. Dat bleek op een bijeenkomst die door de gemeente werd georganiseerd. De bewoners vonden dat de hele Lekdijk tussen Schoonhoven en Nieuwegein (19 kilometer) afgesloten moest worden voor motorrijders. 

Na de bijeenkomst werd er een werkgroep van bewoners en vertegenwoordigers van de KNMV en de MAG (Motorrijders Actie Groep) opgericht. Deze ging op zoek naar een oplossing voor het probleem. Zoals al geschreven bleek dat een afsluiting enkel voor motorrijders onhaalbaar zou zijn. Het is juridisch gezien namelijk niet mogelijk om een specifieke groep weggebruikers te weren van een weg. Daarnaast werd uit een onderzoeksrapport duidelijk dat het met de overlast wel meeviel. Het rapport werd uitgevoerd in opdracht van de drie gemeenten langs de Lekdijk zijnde Schoonhoven, Lopik en Bergambacht. De situatie die geschetst werd door bewoners bleek vrij ‘gekleurd’ te zijn. Op de dagen dat gemeten werd, lag het maximum aantal gemeten decibel op 54. Motoren leverden daar een schokkende 1 decibel aan bij. Volgens het uitvoerende onderzoeksbureau is de totale geluidsimmissie van motoren daarmee verwaarloosbaar. Het bureau geeft in het rapport toe dat: “de beleving van geluidshinder sterk afhankelijk is van de persoon en omstandigheden.” Maar de hinder die ondervonden kan worden is volgens het bureau niet “onaanvaardbaar”. Ook het argument dat er veel ongelukken gebeuren doordat motorrijders met hoge snelheden over de dijk rijden, lijkt overdreven. Zo ziet de politie de Lekdijk-West niet als zogenaamde ‘projectweg’ waar extra scherp gecontroleerd moet worden op snelheid. De maximum snelheid van 60 km/u wordt er gemiddeld gezien niet gehaald en qua ongevallen springt de weg er niet uit in de statistieken. Naar aanleiding van al deze gegevens zag de politie geen reden om de Lekdijk-West af te sluiten voor motorvoertuigen. 

Voor ons lijkt de kous daarmee af, maar het verhaal krijgt nu dus toch een onverwacht staartje. Het plan van de gemeente Lopik is om een gedeelte van de dijk af te sluiten vanaf de gemeentegrens nabij Schoonhoven en de kruising met de Zijdeweg, aangegeven op de kaart hierboven. In de bekendmaking op de website van de gemeente, staat dat de aanleiding van dit besluit de: “klachten over de gevaarlijke situaties op de Lekdijk en klachten over geluidsoverlast”, zijn. Maar kwam in het onderzoek juist niet naar voren dat deze klachten onvoldoende gegrond werden geacht door zowel politie als het gespecialiseerde onderzoeksbureau om zo’n maatregel in te moeten stellen?

Enfin, het lijkt er dus op dat de gemeente vanaf medio juli gemotoriseerd verkeer gaat weren van dat gedeelte van de dijk. Wethouder Neven van de gemeente Krimpenerwaard (waar Schoonhoven sinds januari onder valt) zei in een raadsvergadering al dat de politie aan de kant van Schoonhoven gelukkig niet zal gaan handhaven, mocht het plan doorgezet worden.
Het plan van afsluiting ligt nog tot 30 juni ter inzage bij de gemeente Lopik. Tot die datum kan er ook bezwaar aangetekend worden.

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen