woensdag 8 februari 2023

Yamaha met Honda, KTM en Piaggio in consortium van verwisselbare accu’s

Yamaha Motor Co., Ltd. maakt bekend dat het een intentieverklaring heeft ondertekend met Honda Motor Co., Ltd. , KTM AG en Piaggio & C SpA om een consortium voor verwisselbare accu’s voor motorfietsen en lichte elektrische voertuigen op te richten.

In het kader van het klimaatakkoord van Parijs en de overgang naar elektromobiliteit zijn de stichtende leden van het consortium van mening dat de beschikbaarheid van een gestandaardiseerd systeem voor verwisselbare batterijen zowel het wijdverbreide gebruik van lichte elektrische voertuigen zou bevorderen als zou bijdragen tot een duurzamer levenscyclusbeheer van batterijen die in de vervoersector worden gebruikt.

Door de actieradius te vergroten, de oplaadtijd te verkorten en de voertuig- en infrastructuurkosten te verlagen, zullen de fabrikanten ook trachten een antwoord te bieden op de belangrijkste zorgen van de klanten over de toekomst van de elektromobiliteit.

Michelin streeft naar 100% duurzame banden in 2050

Het doel van het consortium is dan ook de gestandaardiseerde technische specificaties vast te stellen van het systeem van verwisselbare accu’s voor voertuigen die tot de L-categorie behoren; bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers. Door nauw samen te werken met belanghebbende partijen en nationale, Europese en internationale normalisatie-instellingen zullen de oprichtende leden van het consortium worden betrokken bij de totstandkoming van internationale technische normen.

Het consortium zal in mei 2021 met zijn activiteiten beginnen. De vier stichtende leden moedigen alle geïnteresseerde belanghebbenden aan zich bij de samenwerking aan te sluiten om de deskundigheid van het consortium te verrijken.

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen