woensdag 8 februari 2023

Meer APK-nieuws

Het is nog steeds onzeker of het EU-voorstel over een verplichte APK voor motoren door Nederland zal worden overgenomen, meldt de KNMV.

Op de site van de KNMV wordt gemeld dat de Vaste Kamercommissie Infrastructuur & Milieu het EU-voorstel aan een zogenoemde subsidiariteitstoets zal onderwerpen. Dat betekent gewoonweg dat hogere instanties niet iets moeten doen wat door lagere instanties kan worden afgehandeld.

De Europese Commissie kwam deze zomer met een voorstel om ook APK verplicht te stellen voor motoren, scooters, brommers, aanhangwagens en caravans. De KNMV heeft zich altijd verzet tegen een verplichte technische keuring voor motoren en voert een actieve lobby in Brussel en in Den Haag om deze maatregel tegen te houden.

Verder wil men in Brussel dat de frequentie waarmee keuringen plaatsvinden verhoogd moet worden. Voor Nederland zou dit een toename van circa 2500 tot ongeveer 60.000 controles per jaar betekenen…

Er wordt nu getoetst in hoeverre het nodig is dat de Europese Commissie deze verplichtingen aan de 27 Europese lidstaten oplegt. De uitkomst moet uiterlijk 22 oktober bekend zijn.

We houden jullie op de hoogte!

 

Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Laatste Artikelen

Gerelateerde artikelen