maandag 27 mei 2024

Politici over APK voor motoren

MAG verzamelde alle uitspraken van de Nederlandse politici over de verplichte APK voor motoren. Wij zetten ze op een rijtje.

Corien Wortmann – CDA
Lid van het Europees parlement.
"APK voor motoren, daar zijn we tegen, dat moeten we niet doen. Het is een heel ander verhaal dan met auto's. Auto's worden heel intensief gebruikt en die moet je voor de veiligheid periodiek keuren, maar voor motorrijders is het alleen maar een hoop gedoe. De fabrikanten hebben er voor gelobbyd bij de eurocommissaris, maar zoiets kan alleen maar doorgaan als het parlement er mee instemt. Het voorstel voor een APK dient alleen het eigenbelang van de fabrikanten."

Bron: Mag-a-zine 102, juni 2009.
 
Jeanine Hennis – VVD
Ten tijde van haar uitspraak lid van het Europees parlement, nu Tweede-Kamerlid en zesde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september 2012.
"Ik ben tegen een APK voor motoren, dus jullie kunnen op mij rekenen. Er zijn zoveel onderzoeksgegevens en statistieken waaruit blijkt dat het onzinnig is om een APK voor motorfietsen in te voeren. Ik heb helemaal geen behoefte aan een Europese richtlijn op dit gebied, dit moet je niet willen regelen op Europees niveau."

Bron: Mag-a-zine 102, juni 2009.
 
Lia Roefs – PvdA
Ten tijde van haar uitspraak Tweede-Kamerlid, nu lid van Provinciale Staten Limburg.
"Ik ben echt geen voorstander van APK voor motoren, absoluut niet. Er worden niet zoveel kilometers gereden met motoren en ik heb niet de indruk dat ongelukken worden veroorzaakt door technische oorzaken. Daarom is een APK niet zinvol. Natuurlijk zeggen sommigen dat je motoren ook zou moeten controleren op geluid en uitstoot, daar zou ik me nog iets bij voor kunnen stellen, maar ik zou dan liever bij de bron beginnen. Waar praten we eigenlijk over, wat is het probleem? Ik zie APK als een heleboel overbodige rompslomp en bureaucratie."

Bron: Mag-a-zine 108, juni 2010.
 
Sander de Rouwe – CDA
Tweede-Kamerlid en derde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september 2012.
"Wij willen minder regels, ook in Europa. Ik erger me groen en geel aan politici die steeds weer hinten naar APK voor motoren. Ik zou het willen omdraaien: als alle automobilisten in Nederland zo omgingen met hun auto als motorrijders met hun motor, dan zou ik morgen de APK afschaffen."

Bron: Mag-a-zine 108, juni 2010.
 
Paulus Jansen – SP
Tweede-Kamerlid en twaalfde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september 2012.
"APK voor motoren hebben wij nooit nodig gevonden, vanuit het idee dat motoren lang mee gaan, weinig kilometers maken en veelal worden onderhouden door de persoon die er op rijdt. Er is hier in de Tweede Kamer al jaren geen debat meer over geweest, maar mocht dat onder een nieuw kabinet wel weer gebeuren, dan zullen wij er op aan dringen dat er een flinke barrière wordt ingebouwd. Voor moderne motoren heb je helemaal geen APK nodig. Ik denk bovendien dat de meeste motorrijders een hoger veiligheidsbesef hebben dan automobilisten. Je moet geen bureaucratie maken als er nu feitelijk geen probleem is."

Bron: Mag-a-zine 108, juni 2010.
 
Jeanine Hennis – VVD
Tweede-Kamerlid en zesde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september 2012.
"Dat motorrijden niet veiliger wordt met de invoering van een APK blijkt uit alle onderzoeken. Je kunt Europa niet misbruiken om iets te regelen via de achterdeur. We hebben alle bewijzen en cijfers waaruit blijkt dat een APK niet van invloed is op de ongevalsstatistieken, dus waar zijn we dan mee bezig? Als de producenten er vervolgens het milieu-argument bijslepen, dan willen ze recht praten wat krom is."

Bron: Mag-a-zine 108, juni 2010.
 

Wim van de Camp – CDA
Lid van het Europees parlement.
"Er zijn zoveel belangrijke problemen om op te lossen binnen de Europese Unie. Waarom is – van alle onderwerpen – juist APK voor motorfietsen een onderwerp? Ik wil gewoon een eindje rijden op zaterdag, dit zou de Europese Commissie niet moeten interesseren".

Bron: FEMA, september 2010.
 
Kees Verhoeven – D66
Tweede-Kamerlid en vierde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september 2012.
"Wij zijn in algemene zin heel erg tegen allerlei administratievelastenverzwaringen. Ik reken de apk voor motoren hier ook maar even toe, want die lijkt mij een extra handeling voor een motorrijder te zijn. Gevoelsmatig zeg ik dat wij daar niet voor zijn. Ook in combinatie met de eigen verantwoordelijkheid denk ik dat dit niet een van de maatregelen is die wij helemaal bovenaan ons lijstje hebben staan."

Bron: Tweede Kamer, 14 september 2010.
 
Sander de Rouwe – CDA
Tweede-Kamerlid en derde op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 12 september 2012.
"Het valt mij op dat de oude discussie over een apk voor motoren terugkomt. Er is een doelstelling dat het aantal slachtoffers met 50% moet worden teruggebracht. Het lijkt er een beetje op dat een verplichte apk voor motoren in een keer het succes moet gaan worden. Ik ben daar kritisch en haast kribbig over. Als je kijkt naar de cijfers van ongevallen met motoren, blijkt op zich dat dit een kwetsbare groep is. Alleen, als je dan de apk aanhaalt, zou dat veronderstellen dat de ongelukken worden veroorzaakt door technische mankementen. Maar slechts 0,3% van het aantal ongevallen wordt daardoor veroorzaakt. Waarom dendert Europa door op dat punt en wil het nog steeds een verplichte apk?"

Bron: Tweede Kamer, 14 september 2010.
 
Camiel Eurlings – CDA
Toenmalig minister Verkeer en Waterstaat.
"Dan kom ik op de apk voor motoren. Ik ben het met de heer De Rouwe eens dat een apk niet veel oplevert. Als wij het hebben over minder lasten, moeten wij deze weg niet op gaan. Ik zal dit in Europa luid en duidelijk laten horen."

Bron: Tweede Kamer, 14 september 2010.
 
Melanie Schultz
Minister van Infrastructuur en Milieu
"De belangrijkste oorzaken van motorfietsongevallen zijn menselijke fouten van motorrijders en overige bestuurders (ongeveer 90%). Het gaat dan om voorrangsfouten (naar verhouding vaak omdat een automobilist de motor niet heeft opgemerkt) en het verlies van de macht over het stuur door de motorrijder. De infrastructuur is in bijna 8% van de gevallen de primaire oorzaak van een ongeval. Dat zijn dus ongevallen waarbij het ongeval te wijten is aan bijvoorbeeld een slechte staat van het wegdek of gladheid. Een mankement aan het voertuig (banden, remmen) blijkt in 0,3% de primaire oorzaak te zijn. De staat van het voertuig is dus bijna nooit de reden van het ongeval. Infrastructuur en Milieu ziet dus ook geen voordeel in een APK voor motorfietsen."

Bron: Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders, februari 2011.

Op vrijdag 13 juli 2012 is de Europese Commissie gekomen met het voorstel om ook voor motorfietsen een verplichte APK in te voeren. Zullen de politici zich aan hun woord houden?
 

Redactie
Redactie
De redactie van Motor.nl bestaat uit alle redactieleden van MOTO73 en Promotor. Redacteuren Marien Cahuzak, Jan Kruithof, Maikel Sneek en diverse freelancers zijn dagelijks actief voor Motor.nl.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen