vrijdag 8 december 2023

Motorfiets-APK voor België vanaf 2022

In België wordt vanaf 1 januari 2022 een verplichte technische keuring voor motorfietsen ingevoerd. Concreet zijn zaken als het proces, de frequentie en de kosten rondom de Belgische motor-APK nog allerminst. Is Nederland straks ook aan de beurt?

De motor-APK; ook in Nederland al tijden onderwerp van discussie. In 2012 ging men er al voor liggen. Toen stemde het Europees Parlement het zelfs weg in 2013. Of daarmee de kous af was; natuurlijk niet. Een jaar later stond de motor-APK namelijk alweer ter discussie. En juist dat bericht uit 2014 bevat de sleutel tot waarom België de motor-APK er bij onze zuiderburen dus alsnog komt.

De commissie heeft in aanvang voorgesteld om voor motorfietsen en bromfietsen gelijke testeisen op te stellen. Echter, in een compromis dat is besloten tussen de Raad en het Parlement, zullen alleen motorfietsen boven 125cc tot inspectie verplicht worden en alleen vanaf 2022. Daarbij geldt dat lidstaten hiervan af mogen wijken als ze daarvoor in de plaats voldoende effectieve veiligheidsmaatregelen nemen voor de verkeersveiligheid van twee- en driewielers.“, aldus het persbericht vanuit het Europees Parlement in 2014.

Er lag dus de optie voor de landen die een motor-APK onderzochten of overwogen om met alternatieven te komen. De Belgische regering heeft hier klaarblijkelijk geen gehoor aan gegeven. Er zijn dus simpelweg geen alternatieven geopperd om de verkeersveiligheid voor motorfietsen te vergroten. Met het verstrijken van de deadline komt de technische keuring voor de motorfiets er daar bij verstek dus toch. Maar hoe zit het in Nederland?

Vanuit Nederland hebben we een pakket alternatieve maatregelen aangeleverd.” – Cora van Nieuwenhuizen (minister I&W)

In een recent interview met de Motorrijdersactiegroep (MAG) in haar eigen tijdschrift MAGazine sprak Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, zich uit tegen de motor-APK. “Het Nederlandse standpunt is dat we een apk voor motoren niet nodig vinden. Dat blijf ik ook uitdragen”, aldus Van Nieuwenhuizen tegenover de MAG. Ze vervolgt: “Vanuit Nederland hebben we een pakket alternatieve maatregelen uit het Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders aangeleverd.”

De noodzakelijke alternatieven uit het Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders zouden dus afdoende moeten zijn de invoering van een Nederlandse motor-APK af te wenden. Een van de belangrijkste punten die in het AVVM aangestipt wordt, is het voeren van bewustmakings- en handhavingscampagnes gericht op verbetering van de
zichtbaarheid door het gebruik van opvallende kleding, het gebruik van beschermende kleding en het (juiste) gebruik van een motorhelm. Verder ook verbetering van de (voortgezette) rijopleiding en het aanleren van risico bewustzijn. Kortom, het ministerie legt de bal wat betreft de verkeersveiligheid van motorrijders dan ook precies daar; bij de motorrijders.

De motorrijder is voornamelijk zelf aangewezen op het in acht houden van de eigen verkeersveiligheid.

Helaas lijkt de voorlopige conclusie dat die bal – en dus de verantwoordelijkheid – daar voorlopig ook blijft. De motorrijder is voornamelijk zelf aangewezen op het in acht houden van de eigen verkeersveiligheid. Een kraakheldere bevestiging daarvan treffen we in de evaluatieparagraaf van het actieplan van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat.

Actieplan Verbetering Verkeersveiligheid Motorrijders APK

Van de zeven opgestelde punten is enkel het punt de automobilist verder te wijzen op de motorrijder en de veiligheid van de motorrijder nog niet gereed. Het Ministerie zou niet de mogelijkheden hebben de automobilist op de juiste manier te bereiken. Waar nog bij komt dat het punt daaronder – bij het les-traject voor het autorijbewijs extra nadruk op de motorrijder leggen – is afgewezen.

De conclusie van dat punt uit het AVVM: “Belangrijkste conclusie was dat het niet zien van motorrijders een veel breder probleem is in het kader van in het algemeen niet goed kijken en op zoek gaan naar andersoortige weggebruikers. Het is dus niet een specifiek motorrijders probleem. Het is dus niet opportuun om in de B-opleiding specifiek aandacht aan waarnemen van motorrijders te besteden. De automobilist moet goed op alle kwetsbare verkeersdeelnemers letten.” Daarmee vinkt het ministerie dat punt dus ook als gereed af.

In maar liefst 50 procent van alle onderzochte ongevallen ligt de schuld bij een automobilist.

Rest de vraag of dit actieplan als alternatief volstaat een algemene periodieke keuring voor de gemotoriseerde tweewieler ook in de nabije toekomst van de baan te kunnen blijven drukken. Een technische mankement blijkt uit een diepgravend onderzoek van de ACEM naar ongevallen met motorrijders in slechts 1 procent de gevallen oorzaak van een ongeluk. Dit is dan ook de meestgebruikte stok om mee te slaan om de motor-APK buiten de deur te houden.

Vergelijkbaar komt de schuldvraag in 37 procent van de gevallen bij een fout van de motorrijder zelf uit. Daar tegenover staat dat bij maar liefst 50 procent van alle onderzochte ongevallen ligt de schuld bij een automobilist. Als je bedenkt dat bij 60 procent van de 921 onderzochte ongevallen een personenauto betrokken is, zou op dat vlak veel gewonnen kunnen worden.

Dat juist de automobilist buiten schot blijft in een poging de verkeersveiligheid van de Nederlandse motorrijder zeker te stellen, is beangstigend. Daar wringt de schoen immers het meest, blijkt wel. Daarmee worden vooralsnog weinig zorgen weggenomen over het op termijn mogelijk wel of toch echt niet invoeren van een verplichte motor-APK in Nederland. Zeker wanneer nagenoeg alle ons omringende landen al wel zo’n verplichte keuring hebben. Onder meer Duitsland, Oostenrijk, Italië en straks dus ook België.

Maar, voor nu lijkt de Nederlandse motor-APK nog even uit te blijven. Wordt geheid vervolgt.

Foto: Peter van der Sanden
Afbeelding: Motor.nl

Nick Enghardt
Nick Enghardt
Nick Enghardt, geboren op 14 december 1989. Druktemaker, techniek-nerd, liefhebber van oude motoren en een eindeloze bron van nutteloze (motor)feitjes. Werkt haast net zo lief aan zijn motoren als hij erop rijdt. Behalve dat Nicks motoren niet zelden stuk voor stuk stilstaan. Gelukkig maar dat hij MotorNL-testredacteur is en er dus altijd wel een nieuwe motor te testen valt.

2 Reacties

  1. De regering van onze zuiderburen is er druk mee om de burgers het met de hobby’s zo zuur mogelijk te maken, zo ook met de oldtimers en de LEZ die het onmogelijk maakt nog met de oldtimer in de steden te komen.
    De APK voor motorfietsen is ook weer een ding wat de bezitters van een motorfiets weer op onodig gedoe en kosten jaagt.
    Kortom, het gaat alleen om geld en nog eens geld en, niet om veiligheid want, de motorrijder is zich bewust als het om veiligheid gaat en de motorfiets is het paradepaardje en trots van elke bezitter en is daarom in topconditie!

  2. Inderdaad maar die belgen zijn zolang er al tol word geheven de weg kwijt t is en was een arm land maar nu met die tol voor t vrachtverkeer is t bezig met een inhaalslag

Reacties zijn gesloten.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis nooit het laatste nieuws! Onze nieuwsbrief wordt iedere week op dinsdag (bij veel nieuws) en donderdag verstuurd.


Gerelateerde artikelen